คุณภาพมาตรฐาน

การสรรหาบุคลากร
          เราคัดสรรพนักงานที่มีนิสัยรักความสะอาด มีความเป็นระเบียบ เอาใจใส่หน้าที่การงาน

การฝึกอบรม
          พนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมความรู้และเทคนิคในการทำความสะอาดที่พักอาศัย อาคารสำนักงานการใช้  เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเข้าปฏิบัติงานกับลูกค้า รวมทั้งมีการทบทวนความรู้ตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือการทำความสะอาด
          เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้บริการสำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยความรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด
          เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการบริการสูงสุด พร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และ   สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

img_2817
img_2868
img_2573